المنت فین دار

المنت فین دار

المنت فین دار

المنت فین دار

المنت فین دار با سطح مقطع دایره ای و یاچهارگوش برای هوای درجریان اصولا داکت هیتر مورد استفاده

قرار میگیرد دلیل فین دار کردن سطح خارجی المنت افزایش سطح مقطع و سرعت انتقال حرارت از المنت

به هوای مجاور میباشدالبته سرعت فن که و همچنین CFM که  تاثیر بسزایی در انتقل حرارت دارد نیز موثر

است و همچنین نحوه قرارگیری المنت ها بصورت نامنظم که باعث تماس بیشتر هوای در جریان با حرارت

تولید شده میگردد معمولا برای محاسبات المنت های فین دار وات برسانتی متر( مقدار توانی که در هر

سانتی متر مربع المنت تعریف میگردد.) باید کمتر از 5 باشد همچنین ترموستات یا کنترل کننده ها در این

سیستم مهم میباشد.المنت های مذکور بصورت صاف ، U شکل یا M شکل مورد استفاده قرار میگیرد.

عداد فین در اینچ هر المنت 4 تا 5 بوده و قطر خارجی المنت فین دار  23mm  یا 16mm میباشد.

در بعضی از موارد پره بری انتقال سریعتر حرارت به المنت جوش داده میشود.

کاربرد

صنایع مورد استفاده این المنت ها تاسیسات حرادتی برودتی ، دستگاههای هواساز ، داکت هیترها ،المنت فین دار

کوره های خشک کن ،درایر ، ازمایشگاها صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و غیره میباشد.مهمترین و برجسته ترین

امتیاز این نوع المنت در صورتیکه با یک فن بکار گرفته شودگردش هوا و حرارت یکنواخت در یک محیط بسته میباشد

بنحوی که حرارت  در بالا و پائین و اطراف یکسان میباشد. این امتیاز برای یک فر برقی در آشپزخانه سبب میشود

تا غذا بطور یکنواخت و با سرعت بیشتری پخته شود .برخلاف فرهای گازی که سطح روی غذا سوخته و در

قسمت های  پائین غذا پخته است .این در  مورد پخت رنگ ، خشک کردن و رطوبت زدایی مواد شیمیایی ،

پیش گرمکن ها ، نانوتکنولوژی نیز مصداق دارد.از مهمترین موارد استفاده از این نوع المنت  ایمنی بسیار بالای

آن میباشدکه هیچ موارد مشابه ای در سایر انرژی ها همانند گاز یا سوخت های فسیلی ندارد.کنترل و صحیح و دقیق

درجه حرارت از مزایای مهم آن است.که در بسیاری از پروسه های صنعتی بسیار حیاتی است.

https://www.linkedin.com/in/دماالکتریک

اینستاگرام