المنت میله ای

المنت میله ای

المنت میله ای

المنت میله ای شامل دو سایز 6.5 , 8 میلیمتر میباشد که بصورت عمومی با آلیاژ استینلس استیل 304 و در کاربرد هایالمنت میله ای

با مصرف خورندگی اسیدی و قلیایی آلیاژ های 316l و تیتانیم ساخته می شود برای درجه حرارتهای

بالا تر از ° 600  سانتیگراد از آلیاژ 309 استفاده میگردد.الیاژهای مسی ، مسوار ،اهنی ، تیتانیم در موارد دیگری مورد استفاده

قرار میگیرد.

سایزهای پرمصرف بازار بشرح زیر میباشد:

30-300-8 / 40-500-8 / 50-500-8 / 60-750-8 / 70-1000-8 /80-1000-8

100-1500-8  /100-2000-8/  100-3000-8  /120-2000-8/  130-2000-8

150-2000-8 / 160-2000-8 / 170-2000-8 / 180-2000-8 /200-2000-8

که این سازها بصورت عمومی تولید میگرددولی باید توجه داشت که هر المنت با توجه به محل مصرف از وات بر سانتی مترالمنت خطی

مجاز استفاده گردد ( وات برسانتی متر عبارتست از مقدار توانی که در هر سانتی متر مربع المنت تعریف میگردد.) عدم توجه به این

مهم باعٍ سوختن المنت میگردد مثلا وات برسانتی متر مناسب برای هوای آزاد حداکثر 5 و برای آب  14و برای داخل شیار قالب کمتر

از 7 میباشد.مورد مهم دیگردر المنت حرارتی نحوه اتصال صحیح و جلوگیری از اصلاحا آمپر کشیدن میباشد بنحوی که اتصال الکتریکی

بطور کامل صورت پذیرد. ولتاژو محل مصرف المنت موارد مهم دیگری هستندضمنا در صورت نیاز به خمکاری المنت باید انیل شود تا در

خمکاری نشکند در المنت های قطر 8 میلی متر در خمکاری 180درجه حداقل اندازه پشت تا پشت خم نباید از 4 سانتی متر کمتر باشد

مورد دیگر اینکه نباید درناحیه سرد المنت و یا در محل کویل المنت به پین خمکاری شود( ناحیه سرد در دو سرالنتهایی المنت میله ای میباشد

که داغ نمی شوداین منطقه عموما بین 5 تا 6 سانتی متر هر طرف است)

 


المنت میله ای

المنت حرارتی

دارای یک سیم دارای مقاومت الکتریکی است که بصورت فنر در آمده و با لایه میانی پودر فشرده

اکسید منیزیم داخل لایه فلزی خارجی قرارگرفته است.

و گذشتن جریان برق از آن گرما تولید می‌کند. این مقاومت‌ها از جنس نیکل کروم یا الوکروم ساخته می‌شوند

و با توان‌های مختلف در بازار موجودند.

این ماده از این نظر که مقاومت الکتریکی بالایی دارد و هنگام نخستین گرم‌شدن روی خودش المنت میله ای

لایهٔ چسبنده‌ای از اکسید کروم تشکیل می‌دهد

که مانع اکسیدشدن بخش‌های داخلی و سوختن یا شکستن آن می‌گردد مطلوب است.

نوع دیگر المنت ها از جنس آلوکروم ساخته میشوند که در دماهای پائین تر بکار میرود

انواع المنت های میله ای بصورت خم شده یا فلنج دار یا صاف در سایز های مختلف استفاده می شود.

http://www.linkedin.com/in/دماالکتریک

https://www.instagram.com/damaelectric.ir/