ترموستات آبگرمکن

ترموستات آبگرمکن

ترموستات آبگرمکن

ترموستات آبگرمکن را بطور کلی میتوان به دو نوع میله ای و لوله موئین تقسیم بندی نمود که بشرح ان می پردازیم.

میله ایترموستات آبگرمکن

ترموستات آبگرمکن میله ای دارای لوله بلندی است که داخل غلاف المنت قرار می گیردو کنترل حرارت را انجام میدهد

این نوع ترموستات ها شامل دو نوع تک زمانه و دو زمانه میباشددر دوزمانه دها شامل دو قطع کن میباشد بنحوی

که در صورت عمل نکردن قطع کن اول و یا قرار گرفتن آبگرمکن در شرایط غیر عادی ، ایمنی دوم پس از رسیدن دمای

فلنج آبگرمکن بیش از حد ، مدار الکتریکی را قطع میکند و باعث جلوگیری از خطرات احتمالی میگردد.

لوله موئین( سیمی)

ترموستات آبگرمکن سیمی شامل کپسول حدودا 6 سانتی و قطر 4 میلی متر که داخل غلاف ترموستات قرار میگیرد و

لوله موئین حدود 90 سانت که به بدنه متصل میگردد و میتوان با فاصله از المنت در محل مناسب نصب نمود

این نوع  در بازار بنام 30-90 معروف هستند.

ترموستات

ترموستات آبگرمکن از دو بخش ترمو و استارت تشکیل شده است که ترمو به معنی حرارت و استارت به معنی

قطع و و وصل می باشد،پس ترموستات به معنی قطع و وصل کردن با تغییر درجه حرارت می باشد.ترموستات آبگرمکن برای

نگه داشتن و کنترل کردن دمای یک وسیله گرمایی یا سرمایی در محدوده مشخص استفاده میشود

ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکاری است برای تنظیم دما در فضای بسته، معمولاً آن را به دستگاه‌های گرم یا سرد ساز

متصل می‌کنند؛ تا با قطع و وصل دستگاه، آن فضا را در دمای تنظیم و میتوان با فاصله  شده ثابت نگه دارد. هنگامی که دما بهترموستات آبگرمکن

نقطه تنظیم برسد،

کنترل دما

ترموستات آبگرمکن مدار برقی دستگاه را قطع می‌کند و وقتی دما ۳ الی ۵ درجه از نقطه تنظیم پایین‌تر رود،

دوباره مدار را وصل می‌کندو دستگاه روشن می‌شود. ترموستات آبگرمکن ممکن است به روش‌های مختلفی

ساخته شود و ممکن است از انواع سنسور‌ها برای سنجش دما استفاده کند. ترموستات‌ها از نظر محل نصب،

نوع عملکرد، فصل سالی، نوع سنسور، رنج کاری، تعداد مراحل کارو از نظر حرارت به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند.

از نظرمحل نصب: به انواع اتاقی، کانالی، مستغرق و جداری تقسیم می‌شوند.از نظر نوع عملکرد: به انواع قطع و

وصلی و تدریجی تقسیم می‌شوند. از نظر حرارت: به انواع حرارتی و برودتی تقسیم می‌گردند.از نظر رنج: به

زیر صفر و بالای صفر تقسیم می‌شوند. از نظر تعداد مراحل کار: به یک مرحله ای، دو مرحله‌ای و پله‌ای (استپ کنترل)

تقسیم می‌گردند.

المنت آبگرمکنی